I det samfund vi lever i i dag, skal du igennem hele livet selv tage store valg og beslutninger, som vil komme til at forme dit liv. Sådan er det, fordi der er en generel enighed om, at vi hver især, selv ved, hvad der er bedst for os selv.

Men når du så kommer til den dag, dit liv når sin ende, er det ikke længere dig, som må bestemme over dit eget liv og krop.

Jeg finder det absurd, at hvis en alvorligt syg person med store smerter, som har begrænset tid tilbage her på jorden, selv ønsker at sige farvel til livet, så ikke kan få lov til det. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi kan tillade os at fratage andres ret til egen krop. Jeg mener, at hvis det er personens eget ønske at forlade jorden, så skal det ønske også respekteres. Det er dit liv og din krop, så hvis det ikke skader nogen andre, bør det også være dig og kun dig, som skal bestemme over, hvordan og hvornår du ikke længere skal leve.

Udover, at det bør være folks eget valg og ret til at bestemme, hvornår de skal væk fra jorden, så synes jeg, at det er mærkværdigt, at hvis en hund bliver syg eller slår sig og derfor har store smerter, ville det være dybt umoralsk og forkert ikke at hjælpe hunden af med de store smerter ved at aflive den. Men så snart vi snakker om et menneske, som lider og har store smerter, er det dybt umoralsk at hjælpe personen af med smerterne og lidelserne ved at give aktiv dødshjælp. Hvordan kan det være, at det pludseligt er så forkert nu, hvor der er tale om et menneske?

Jeg mener, at det er mindst lige så etisk korrekt at tage et menneskes liv som et dyrs liv, hvis det er menneskets eget ønske. Derfor mener jeg, at det er en stor mangel i vores sundhedssystem, at det ikke er muligt at få aktiv dødshjælp.

Responses

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Feline Drachmann

    Godt indlæg, og jeg er meget enig i dine pointer! Det burde være en selvfølge, at vi selv har lov til at bestemme, hvornår vi føler, at det er på tide, at ende sit liv. Hvis man er i store smerter og efter et længere forløb søger en form for fred og ro, så er det bare ikke altid igennem diverse behandlinger og medicin man finder denne, derfor skal man have lov til at bestemme over sit eget liv, også selvom man føler at man vil ende det. Jeg er også meget enig i, at det er mærkværdigt at det ville være umoralsk ikke at hjælpe et dyr der lider, så jeg forstår ikke hvordan det kan være så umoralsk at hjælpe et menneske der lider. Vi har ret til at bestemme over vores egen krop, samt vores eget liv, og derfor er jeg meget enig i, at der skal indføres aktiv dødshjælp.