Grundloven er forældet – lad os få en ny

I dag er det d. 5. juni. For mange, mange år siden var det dagen, hvorpå den første udgave af Grundloven blev vedtaget. Det er Grundlovsdag. Politikere og politiske sjæle landet over deltager i forskellige arrangementer. Vi fejrer Grundloven. En Grundlov, der er dybt forældet. En Grundlov, der virkelig har brug for forandring. Så her på Grundlovsdagen, en dag der for mange er en fridag, vil jeg komme med et alt andet lige ganske stort forslag: jeg foreslår, at vi får en ny Grundlov. Der er simpelthen brug for det. Dels er der en række ting, der skal laves om i samfundet, dels har selve den måde, Grundloven er skrevet på, brug for en kolossal makeover. Heldigvis er jeg fuldstændigt overbevist om, at vi vil få en fantastisk meget bedre Grundlov på den anden side af forløbet – hvis vi altså først tør at sætte gang i det hele.

Problemet er lige nu, at alle tager Grundloven for givet. At der ikke rigtigt er nogen, der tør at foreslå forbedringer og ændringer til den. Faktisk er debatten om Grundloven så stendød, at den gamle lov må regnes blandt de ting, vi ikke tør at debattere. Ja, jeg er med på, at Grundloven er umådeligt svær at ændre på. Men det er ingen undskyldning for ikke at tage debatten. Enhver autoritet og institution i samfundet har godt af at blive debatteret – og det gælder altså også Grundloven. Og det er helt ærligt lidt skørt at forestille sig, at de værdier, rettigheder og pligter, der var gældende tilbage i 1849 er dem, vi stadig bør tilslutte os i dag.

Først fremmest bør Grundloven skrives om, så den bliver lettere at forstå. En forfatning bør altid være alles forfatning, og det kræver, at alle har rimelig mulighed for at læse, gennemskue og forstå forfatningen. Først da kan vi for alvor samle os omkring vores fælles Grundlov. Og det er jo for helvede klart, at en Grundlov skrevet i 1800-tallet ikke ligefrem er den nemmeste at tygge sig igennem.

Hvis man læser sig vej nedover Grundlovens sider står der ”konge” så mange steder, at man kan blive i tvivl om, hvorvidt vi stadig lever i et enevælde. Personligt er jeg imod monarkiet, og her grunder nogle af mine primære aversioner altså imod den nuværende version af Grundloven. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, at monarkiet – uagtet at det er konstitutionelt – skal langt væk. At det skal afskaffes. Men uanset om man er af den holdning eller ej, er det ganske enkelt et problem, at kongehuset, der reelt set ikke bør have nogen plads i et moderne lands forfatning, fylder så skidemeget. Yderligere er det mærkværdigt, at ordet ”konge”, alt efter sammenhæng, skal læses på flere forskellige måder. Så lad os få set på, hvor meget kongeligt, der kan skrives ud af Grundloven. Jo mere, jo bedre.

Som det er lige nu, sidder de kongelige ifølge Grundloven på den lovgivende magt i skizofren forening med Folketinget og derudover også, i hvert fald juridisk, på den udøvende magt. Ifølge Grundloven er det også den siddende regent, der udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. I øvrigt er kongehuset også, qua en paragraf i Grundloven, hævet over loven. Der er absolut ingen rationel årsag til, at efterladenskaberne af det monarki, der var engang, skal forurene det demokratiske system i Danmark. Selv for royalister bør det være klart, at kongehuset skal blande sig helt udenom det demokratiske system. Det skader demokratiet, og det skader det mytologisk finpudsede glansbillede, som royalisterne ønsker at se i kongehuset.

Der er fandeme mange paragraffer eller dele af paragraffer i den nuværende udgave af Grundloven, der enten skal fjernes helt fra Jordens overflade eller skrives godt og grundigt om. En anden paragraf, der skal ses på, er paragraf 4, der bestemmer, at den danske folkekirke er den evangelisk-lutherske kirke, og at denne understøttes af staten. En statsreligion hører ikke til i Danmark anno 2018. Det er vi simpelthen for forskelligartede til. Ingen religion, uanset hvor meget den så kan påstås at have betydet for dansk kultur førhen, skal særbehandles på bekostning af andre.

Jeg, og ifølge en nyere meningsmåling et flertal af befolkningen, mener, at kirke og stat skal adskilles. Jeg har før ytret mig om dette, og vil gerne benytte muligheden til også at give et skud ud til Ateistisk Selskab, der gør det godt. Men det er simpelthen ikke nok. Der er brug for mere debat om Grundloven helt generelt, men måske især omkring paragraf 4, der, ligesom kongehuset i øvrigt, udgør et af de emner, vi har lidt berøringsangst med.

Og nu vi alligevel er ved det, så lad os da også få afskaffet værnepligten. Jeg er selv lige blevet indkaldt til session, men hold kæft, hvor har den værnepligt udspillet sin rolle. Jeg overvejer lige nu, om jeg overhovedet ønsker at dukke op. En ungdomspolitisk debattør har kaldt det moderne slaveri, og jeg kan ikke være mere enig. Værnepligten stammer fra dengang, vi var bange for tyskere eller polakker, der kunne vælte indover grænserne. Nu er trusselsbilledet et helt andet, og i øvrigt er vi forsikret af internationale samarbejder. Det er simpelthen bedre med professionelle soldater, og at alle unge mænd omkring min egen alder skal indkaldes og spilde sin tid på måske at trække et nummer, er noget pis. At risiciene for at trække alt andet end frinummer er mikroskopiske viser bare, at værnepligten har udspillet sig selv.

Selvom der er mange ting ved den nuværende, danske forfatning, der skal brydes ned, fjernes og ændres på, behøver det hele ikke at være et nedrivningsprojekt af det, som især kongemærkehipstere og reaktionære og nationalistiske sjæle ser som essensen i dansk kultur, i Danmark som sådan. For hvor der væltes træer i skoven, åbner sig en lysning med muligheder for nye træer, der kan gro frem. Først skal vi altså bare lige sætte gang i stormen, der kan vælte træerne.

F.eks. kunne man skrive den enkelte borgers frihedsrettigheder meget mere tydeligt ind i Grundloven, og derved sikre os alle meget bedre imod alle de overgreb mod disse, der finder sted i en stadigt mere digitaliseret verden. Yderligere er der et behov for at få inkorporeret menneskerettighederne og andre typer helt basale rettigheder i Grundloven, som f.eks. retten til sundhed. Ved at få en ny Grundlov får vi simpelthen mulighed for at påvirke Danmark i en ny retning. Vi får mulighed for på ny at bestemme det fundament, hvorpå vort land skal bygges.

Der er mange argumenter for, at sluserne til debatten om Grundloven skal åbnes op. Og de argumenter består ikke kun i mine egne, antiroyalistiske og ateistiske holdninger. Hvis vi rent faktisk turde tage debatten om Grundloven, ville alle vi danskere på ny få mulighed for at debattere, hvad Danmark skal være. Hvilke pligter og rettigheder, vores land skal være bygget på. Vi kunne skabe en fællesskabsfølelse omkring vores fælles forfatning. Vi kunne skabe en forfatning, som alle kan læse, forstå og samle sig om. Og det er der om noget brug for i disse tider.

Så lad os nu børste støvet af den forældede Grundlov og begynde på debatten. Der er ting, der skal brydes ned – men der er så sandelig også ting, der skal bygges op. Det vigtige er blot, at vi tør at tage debatten. At vi ikke er bange for Grundloven, men at vi tør at stille spørgsmålstegn ved, om den rent faktisk er, som den bør være. For sådan får vi åbnet op for en masse muligheder, vi slet ikke kan forestille os lige nu. Lad os nu begynde på debatten. Lad os nu få en ny Grundlov.

Anbefalet1 anbefalingUdgivet i Lovgivning

Related posts

One Thought to “Grundloven er forældet – lad os få en ny”

 1. Godaften Claes.
  Jeg skriver for at sætte et par ting på plads omkring Grundloven, men inden det vil jeg lige komme med en relateret kommentar.

  Man må gå udfra du er imod Grundloven i den nuværende form, det er i hvert fald det man er efterladt med efter en grundig gennemlæsning. Jeg er især interesseret i det du har skrevet, fordi det du skriver giver genlyd hos ungdommen. Jeg er af den opfattelse, at den danske ungdom er sjæleforladt og progression, som den du er fortaler for, er et udtryk for en mangel på forståelse for værdi, kultur, identitet, sprog og ordenlighed. Hvad tror du at for et lille folkeslag til at hænge sammen? Frihedsrettigheder og en omgang anti-royalisme?

  Generelt lyder du til at skrive dette indlæg bare for at være på tværs, du har intet konkret at byde på, andet end at være fortaler for en republikansk progrevisme som ikke hører hjemme i et gammelt og traditionsfyldt land.

  Nå men til det første punkt.

  1) Grundloven skal omskrives fordi den er svær at forstå: Jeg vil henvise dig til http://www.grundloven.dk/ hvor hele Grundloven er skrevet på forståeligt dansk. Heldigvis forholder det sig sådan at det meste lovstof skal fortolkes af jurister.

  2) Du virker forundret over at “Kongen” bliver nævnt i Grundloven. Jamen altså Danmark er et Kongerige og sådan er det. Medmindre vi bliver en republik vil Kongen altid være øverst i det danske samfund. Din manglende forståelse for effekten af et aktivt kongehus, både økonomisk (fx. de seneste fremstød i Saudi Arabien og Californien) men så sandelig også værdibevarende, skinner igennem. Korrekt er vores Danmark et konstitutionelt monarki og ikke en demokratisk republik – kommer det virkelig bag på dig?
  At “royalist” skal bruges som et skældsord er så en hel anden sag, men kun yderligere komisk når man indser den værdi vores monarki medbringer.

  3) Den danske folkekirke har ingen berettigelse i Danmark anno 2018: Denne påstand er så indlysende forkert på så mange parametre at der kunne skrives en bog om den. Danmark er bygget på kristne værdier, og bare fordi du har svært ved at se dem, med din lidt overfladiske analyse, influeret af et materialistisk og pragmatisk verdenssyn, betyder det ikke, at de ikke er der. Man har den luksus som ateist, at man ikke mener man behøver fordybe sig og dykke ned substratet af noget så komplekst som religion, tradition og kultur. Når du gør det, ser du de handlinger du foretager dig og de holdninger du har er “religiøst” motiveret. Dette gør sig især til kende i moralske spørgsmål. Vores dejlige Danmark er kristent, om du vil det eller ej, forsøg med din progressive tankegang at ændre det, men vær klar over de fatale konsekvenser det kan have.

  4) Du taler om at skifte en masse paragraffer ud og bruge dem på frihedsrettigheder i stedet. Nu er der faktisk en del frihedsrettigheder i Grundloven, det kunne være du skulle være lidt mere specifik, eller måske nåede din læsning ikke længere end til de første 10. Fx. sikre Grundloven alle borgere rettigheder omkring, frihedsberøvelse, hjemmets ukrænkelighed, ytringsfrihed, ret til at praktisere religion, sikring mod forfølgelse osv.

  Angående dit forslag om ret til sundhed er det fuldstændig uforståeligt. Man har retten i Danmark til at være sund og usund som man vil, forstår ikke hvorfor du vil bestemme det ovenfra ned. Hvis du taler om retten til at blive behandlet på et sygehus eller ved en læge, betyder det at du tvinger andre. Det forholder sig sådan man i dag betaler skat, så vi køber andres ydelse og ansvar, fx. at tage hånd om os når vi bliver syge.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.