Royalismen er en forbrydelse mod Danmark

Royalister ser typisk deres royalisme som noget uskyldigt, fredeligt og langt hen ad vejen udelukkende godartet. Men enhver royalist er så forblændet af deres royalisme, at de slet ikke har øje for, hvad royalismen også fører med sig. Desværre kommer royalismen ikke uden omkostninger, uanset hvor meget royalisterne ville ønske det. Royalisternes hovedløse forelskelse i royalismen og kongehuset resulterer i, at de forledes til at begå enorme forbrydelser mod Danmark, dem selv og deres principper. Lige nu er royalisterne dog fanget i deres tilbedelse af disse forbrydelser, og derfor står de til stadighed hen i det ubemærkede.

Danmark står på en række byggesten af helt grundlæggende karakter, som vi alle er indforståede med, og som vi alle tilslutter os som forudsætning for at være en del af vores samfund. For at være dansk. Disse byggesten er ting som demokrati og demokratiske værdier, retsstaten og lighed for loven og individuelle rettigheder som ytringsfrihed og religionsfrihed. De byggesten er det svært at finde modstandere til. Deres almene karakter gør, at de med rette kan siges at udgøre den sociale kontrakt i Danmark. Den underforståede kontrakt, som danner grundlaget for Danmark og dikterer, hvordan vores samfund skal udformes. Forbrydelser mod den sociale kontrakt straffes hårdt. Men royalismen, den om muligt største forbrydelse mod den sociale kontrakt, slipper udenom og undviger straf. Og dét er et problem.

Jeg vil mene, at det er svært at finde folk, selv blandt royalister, der ikke tilslutter sig demokratiet. Alligevel er demokratiet og det monarki, som royalismen støtter op omkring, hinandens absolutte modsætninger. Ved at støtte op om monarkiet, begår royalisterne altså forbrydelser mod ikke blot de principper, de almindeligvis tilslutter sig, men også mod Danmarks demokratiske fundament.

Ligeledes gælder det med lighed for loven og de individuelle rettigheder såsom ytringsfrihed og religionsfrihed. Dette er også principper, som royalisterne i alverdens andre sammenhænge tilslutter sig og advokerer for. Alligevel er et monarki, et kongehus, den direkte modsætning til lighed for loven, til retsstaten. De kongelige er sat over loven – de er ikke underlagt de samme love som os. Tilmed har de i praksis indskrænket ytringsfrihed og er ifølge Grundloven dikteret til at skulle tilslutte sig den danske folkekirke. En kongelig mangler altså mange af de samme, helt basale rettigheder, vi andre tager for givet. Royalisternes forbrydelser strækker sig så langt, at de rammer selv de galionsfigurer, de ellers tilbeder og forguder.

Royalismen er udgangspunktet for, at kongehuset og monarkiet overlever. Royalismen er det, der bærer det hele – og altså også ansvaret og skylden for de forbrydelser, der fra royal og royalistisk hånd begås mod alt, hvad der hedder Danmark og danske principper. Længe har fokus ligget på kongehuset og monarkiet, og det er mod disse, at kampen har stået. I realiteten er royalismen, royalisterne, dog de virkelige forbrydere. Det virkelige problem.

Vi tilslutter os alle den sociale kontrakt, og vi står ved og kæmper for de principper, den indeholder. Danmark er bygget på disse principper. For at være royalist kræves det, at man holder mindst ét øje lukket. At man vælger at se bort fra sine principper, fra sig selv og fra Danmarks fundament. Man må nødvendigvis lære sig selv at tilbede de omvendte principper af dem, man ellers går ind for.

Enhver royalist forbryder sig mod sig selv, sine principper og mod Danmark. Royalismen og kampen mod denne er om muligt den største, den vigtigste, principielle kamp nu til dags. Andre forbrydelser mod den sociale kontrakt straffes, men royalismen har hidtil sluppet udenom. Det skal høre op. Royalismen og dens tilhængere, royalisterne, skal fremstilles som de forbrydere, de er.

Dette indlæg er i øvrigt blevet afvist af to aviser, inden det er blevet bragt her på Debatt.dk. Husk, at afviste indlæg altid er velkomne på Debatt.dk. Læs mere om vores kampagne for at sætte fokus på afviste debatindlæg lige her

Anbefal0 anbefalingerUdgivet i Demokrati, Kriminalitet, Kultur, Lovgivning, Stat og styreform, Ytringsfrihed

Related posts

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.