Valget til Ungeråd KBH er i gang

Af Claes Kirkeby Theilgaard

I perioden fra d. 5. til d. 25. september har unge, der er bosat i Københavns Kommune kunne stille op som kandidat til Ungeråd KBH. Opstillingsperioden er nu ovre, og i alt har 41 unge valgt at kandidere til en af de 35 pladser i ungerådet. Fra i dag, d. 27. september, og frem til d. 4. oktober, kan alle københavnske unge mellem 12 og 20 år stemme på de opstillede kandidater.

Det er nu et års tid siden, at ungerådet i København blev skudt i gang. Flere af de ungerådsmedlemmer, der var med til at starte Ungeråd KBH op, har valgt at genopstille. Derudover er nye kandidater også kommet til, mens andre har valgt ikke at genopstille til endnu en periode. Til ungerådsvalget kan unge fra 12 til 20 år kandidere, og kandidatlisten til dette års ungerådsvalg udfylder hele det spænd med flere kandidater på henholdsvis 12 og 20 år.

Se kandidaterne, læs mere om deres mærkesager og stem på ungerådets hjemmeside her. Tag eventuelt ungerådets kandidattest for at finde ud af, hvilken kandidat du er mest enig med.

I forhold til ungerådets første år er der sket et fald i antallet af kandidater. I 2017 var der 61 kandidater opstillet, mens der til valget i år kun er 41 kandidater. ”Der findes nok ikke kun ét svar på, hvorfor andelen, der har stillet op som kandidat til det kommende ungeråd, er lavere end forrige år.”, fortæller Natasha Dottin, projektmedarbejder hos Hørt Ungdom i Københavns Kommune og en del af ungerådets sekretariat.

Hun uddyber: ”Grundlæggende kan man forvente, at kendskabet til ungerådet er større i år end det var tilfældet sidste år. Men stadigvæk er det vigtigt at huske på, at ungerådet er i sin etableringsfase. For langt de fleste er kendskabet til ungerådet kun helt perifert og de færreste ved, hvad ungerådet konkret laver og hvordan de har indflydelse. Derfor har vi også sat ekstra ind på at udbrede kendskabet til ungerådet og få det forankret ude på skolerne.

Sidste år var 1385 forbi ungerådets hjemmeside for at afgive deres stemme i valget. Ifølge ungerådets sekretariat er det svært at vurdere, hvor mange unge der vil stemme, men der er en forhåbning om en god stemmedeltagelse i år. Det skyldes bl.a., at flere skoler nu arbejder med ungerådet som en del af undervisningen. Dog er stemmeperioden i år en uge kortere end sidste år.

I den næste uges tid vil der blive ført yderligere valgkamp fra kandidaternes side, og frugten af kampagnearbejdet vil blive offentliggjort på valgaftenen d. 5. oktober i Festsalen på Københavns Rådhus. Her vil nuværende og aspirerende medlemmer af ungerådet, forskellige politikere og embedsfolk være til stede. Debatt.dk vil ligeledes deltage og afrapportere om valgets resultater.

BAGGRUND: Hvad har Ungeråd KBH udrettet i sit første år?

Det første års tid for Ungeråd KBH har budt på en del arbejde med at stable ungerådet på benene og få de forskellige interessegrupper, hvori ungerådsarbejdet primært lægges, op at køre. Derudover har ungerådet arrangeret en række arrangementer, bl.a. et ”Pasta & Politik”-arrangement på Islands Brygge, hvor unge kunne mødes over pasta og musik for at diskutere politiske initiativer og tale med ungerådsmedlemmerne og andre politiske aktører.

Ungerådsmedlemmerne er i flere omgange blevet hørt i politiske sager, bl.a. i forbindelse med den nye pulje på 220 millioner kroner til de ældste klassetrin i de københavnske folkeskoler. Den primære del af ungerådsarbejdet består af at udarbejde fire årlige indstillinger, som skal sendes videre til Borgerrepræsentationen.

20. september blev ungerådets første indstillinger behandlet af kommunalpolitikerne, og de blev alle sendt videre til fagudvalgene. Her skal de igennem en længere proces, inden de måske bliver til virkelighed. Ungerådets første fire indstillinger spænder over at bruge idræt som integration, en ungelance, som rykker ud til udsatte unge, et kulturklippekort og bedre muligheder for at bygge små boliger.

Ungeråd KBHs første fire indstillinger:

  • Integration gennem idræt og foreningsliv

Et dansk forskningsprojekt viser, at socialt udsatte drenge bliver en større del af deres lokalsamfund, hvis de kommer ind i et foreningsfællesskab. Inspireret af dette studie foreslår Ungeråd KBH et pilotprojekt i Københavns Kommune, hvor folkeskoler med lav socioøkonomi igennem idrætsundervisningen præsenteres for et bredt udsnit af det lokale foreningsliv med fokus på at integrere og skabe tilknytning til foreningerne.

  • Kulturklippekort til københavnere i alderen 18-25 år

Ungeråd KBH ønsker, at flere unge skal møde kunst og kultur med henblik på at højne deres dannelse, livskvalitet og give dem oplevelser, der bidrager til deres læring. Ligeledes er det en ambition, at de kommunale kulturinstitutioner oplever en større tilgang i andelen af unge besøgende. Unge må ikke af økonomiske årsager fravælge kulturelle tilbud. Derfor foreslår Ungeråd KBH, at alle københavnere i alderen 18-25 år tilbydes et kulturklippekort, der udløser kulturoplevelser hos kommunale kulturinstitutioner, som Københavns Kommune i forvejen yder økonomisk støtte/kulturstøtte. Ordningen med kulturklippekortet foreslås suppleret med etablering af en kulturportal (digital platform), hvor aktuelle kulturtilbud samles.

  • Etablering af en mobil enhed til udsatte unge – ’ungelancen’

Når man som ung får ondt i livet, kan det være svært at række ud efter hjælp. Der kan være flere barriere, der gør det vanskeligt at nå den rette bistand – fx geografi, manglende kendskab til hjælpeinstanser og manglende fortrolighed ift. at kontakte hjælpeinstansen. På den baggrund foreslår Ungeråd KBH mobil rådgivning, hvor unge i alderen 14-24 år med lette og mellemsvære udfordringer kan få let og hurtig adgang til hjælp. ’Ungelancen’ er inspireret af sociolancen, som er et køretøj, der er bemandet med en socialfagligmedarbejder og en sundhedsfagligmedarbejder, som kan hjælpe socialt udsatte borgere.

Ungeråd KBH forestiller sig, at den mobile enhed kan have form af en tidligere ambulance og kan tilkaldes via en app-funktion.

  • Afskaffelse af 95 m2-reglen i forbindelse med nybyggerier

Mindre boliger er en mangelvare i København, og riften om dem er stor. Sidste sommer manglede der fx 8.500 studieboliger. Ungerådet ønsker et København med diversitet og hvor der er plads til alle befolkningsgrupper i alle indkomstgrupper. Flere lavindkomstgrupper i København – herunder unge – skal derfor sikres adgang til boliger i København også i fremtiden. Ungerådet foreslår derfor at fjerne bestemmelsen om, at 75 % af nyt byggeri skal være 95 m2 i gennemsnit og derved skabe forudsætningen for at bygge flere små boliger. Fjernelse af reglen vil gøre boligbyggeriet mere fleksibelt og sikre, at det i større grad følger efterspørgslen, der i dag er en betydelig anden, end da reglen blev indført.

Information om de fire indstillinger er hentet fra Ungeråd KBHs hjemmeside.

 

 

Anbefalet1 anbefalingUdgivet i Kommunalpolitik, Seneste fra Debatt.dk

Related posts

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.