Vi hører fra tid til anden politikere, der ønsker flere politimænd på vore gader og stræder. Et ønske, jeg i øvrigt deler, og som i den grad nødvendiggøres af et historisk højt antal anmeldte voldsepisoder, der både retter sig mod tjenestemænd som privatpersoner. Læg dertil det historisk høje antal anmeldte trusler, voldtægter og overtrædelser af våbenloven, og du har kreeret dig en yderst farlig cocktail i et tillidssamfund som det danske. Et tillidsamfund, der så småt er i opløsning. Dette kan blandt andet ses på Trygfondens Tryghedsmåling fra 2017, hvor andelen af folk, der er utrygge ved at gå alene ud i eget kvarter efter mørkets frembrud, er det højeste målt i nyere tid. En utryghed, der i øvrigt ligger på 15%, og som korrelerer med andelen af folk med indvandrerbaggrund i området. Men det er ikke kun overfor vores medborgere, vi oplever en stigende utryghed. For tilliden til, at politiet kommer til hjælp, såfremt man bliver udsat for overfald, hærværk, indbrud eller trusler, er også faldet mærkbart siden 2013 ifølge rapporten. Det er altså både tilliden til vores nabo og tilliden til samfundets bærende institutioner, der i disse år står forfald. 

Denne udvikling virker bemærkelsesværdig set i lyset af, antallet af politimænd historisk set har ligget relativt stabilt mellem ti- og tolvtusinde. Kigges der mere konkret på antallet af polititjenestemænd i nyere tid, er udviklingen gået fra 10.828 i 2007 til 11.078 i 2019. Men hvordan kan det være, at det relativt stabile antal politimænd pludselig ikke synes at være nok til at opretholde ro og orden i en tid, hvor det ekstreme i den grad er blevet hverdag og almindeligt? Vi taler om skyderier i hovedstadens gader, som ikke engang rydder sendefladen mere. Vi taler om indbrud, der grundet ressourcemangel ikke bliver efterforsket fyldestgørende. Det viser sine spor. Også på trygheden og tilliden. 

Mens udviklingen er gået som beskrevet, har vi – jf. Danmarks Statistik, Indvandrere i Danmark 2018 – oplevet, at etniske danskere er blevet væsentlig mindre kriminelle. Isoleres den danske generation 1987, havde 10% af denne fået en dom for brud på straffeloven ved alderen 18 år. Kigger vi på generationen ti år efter, altså generation 1997, er andelen halveret. På en tiårig periode!

Belyses tallene for ikkevestlige indvandrere og efterkommere født i 1987, er disse henholdsvis 28% og 24%. Altså omtrent hver fjerde ikkevestlige fra generation-1987 har fået en eller flere domme for brud på straffeloven som 18-årig! For 1997-generationen er tallene for ikkevestlige 14% for indvandrere og 15% for efterkommere. Tallene er gået i den rigtige retning for ikkevestlige, bevares. De er blot stadigvæk langt mere kriminelle end danskere, og afstanden er stadigvæk enorm. Bemærk i øvrigt, socioøkonomiske forhold ikke forklarer forskellen særlig fyldestgørende, hvilket Danmarks Statistik hæderligt redegør for og måler på.

I mellemtiden er antallet af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande vokset fra ca. 60.000 i 1980’erne, forbi 250.000 ved årtusindeskiftet og nu på den ’gode’ side af 500.000, såfremt famøse 3. generation tælles med. I den mellemliggende periode har dansk politi mandskabsmæssigt mere eller mindre været stillestående. Problemet bør springe i øjnene på enhver. Såfremt man fra politisk hold tillader en befolkningstilvækst, der primært udgøres af ikkevestlige, er man nødsaget til at øge politistyrken tilsvarende for at bekæmpe den massivt øgede mængde kriminalitet, gruppen alt andet lige laver. Det er nok ikke for sjov, næsten halvdelen af de indsatte i fængslerne har udenlandsk baggrund, selvom udlændinge udgør omtrent en syvendedel af befolkningen. Og lad os nu tage debatten seriøst. Det er jo ikke kinesere, brasilianere eller vietnamesere, der udgør problemet. Det er folk fra Mellemøsten og Afrika. 

At øge antallet af betjente for at komme den kriminelle udvikling til livs er blot symptombehandling. For problemet er ikke for få politimænd i vores gader. Problemet er for mange utilpassede tredjeverdensborgere i vort land. Et stop for tilstrømningen er ‘et must’.  Det samme er udvisninger af kriminelle og andre utilpassede udlændinge i titusindvis. Mere om det i et andet indlæg.

Responses

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.