Hvad stemmer den højrenationale EU-skeptiker? 

Efter mit eget parti, Nye Borgerlige, ikke formåede at indsamle de 70.000 underskrifter, det kræver at opstille til europaparlamentsvalget, efterlyses et højrenationalt parti på stemmesedlen, der reelt ønsker dansk udmeldelse af den Europæiske Union. Mange er således i vildrede angående, hvad de skal stemme til Europaparlamentsvalget, og hvorvidt de overhovedet skal stemme på nogen af de etablerede partier.

Først er der muligheden for at stemme blankt eller ikke at stemme. Selvom det kan virke sympatisk at vise sin utilfredshed til EU-systemet, vil det med garanti ikke have den ønskede effekt. Juncker, Verhofstadt, Vestager og andre med føderalistiske tendenser vil med garanti være bedøvende ligeglade med valgdeltagelsen, og de anser blot en højrenational splittelse og svækkelse som et gode. Et gode, de kan udnytte til at overdrage mere suverænitet fra nationalstaterne til EU, samt at straffe Central- og Østeuropas folkevalgte regeringer, såfremt de ikke danser efter Bruxelles’ pibe. Ydermere vil dette blot give de andre stemmer, der afgives den 26. Maj, en højere værdi. Dette gælder også stemmer på Alternativet og De Radikale, hvilket ingen nationalsindet EU-skeptiker har interesse i. 

Folkebevægelsen Mod EU er heller ikke en mulighed. For under dække af at være en tværpolitisk, EU-skeptisk bevægelse, synes den ikke at være så tværpolitisk endda. Spidskandidaten, Rina Ronja Kari, sidder i EU’s venstreorienterede gruppe og har en tilknytning til Enhedslisten, som man i øvrigt er i valgforbund med. I 2016 ekskluderede Folkebevægelsen sågar det nationalkonservative parti, Dansk Samling, da man mente, Dansk Samling strider mod listens ”humanistiske asylpolitik”. En asylpolitik, der betyder at EU skal svække den i forvejen vage bevogtning af grænserne, så folkevandringen fra Afrika kan accelerere, og implikationerne vi har set de sidste 40 år ligeså.

Nogle spekulerer også i at stemme på kandidater fra Det Konservative Folkeparti. Herfra skal den største advarsel lyde. Enhver stemme på enhver kandidat i partiet vil i sidste ende tilfalde Pernille Weiss og de ti millioner afrikanere. Det er fuldstændig urealistisk, at partiet får mere end et mandat, og flere meningsmålinger sender sågar Det Konservative Folkeparti ud af Europa-Parlamentet. Derudover bør man huske, at partiet sidder i EPP gruppen sammen med Juncker og Merkels parti, medens de stemmer mod Orban, fordi de ikke kan lide den folkekære præsidents politik. Ydermere er partiet i valgforbund med Liberal Alliance og Venstre, der tilhører ALDE gruppen med føderalisten Verhofstadt i spidsen. En gruppe, der i øvrigt også inkluderer De Radikale. 

Slutteligt er der Dansk Folkeparti, som helt åbenlyst bør kritiseres for at være vævende angående, hvorvidt de er for eller imod udmeldelse af EU. Men er man højrenational, har man interesse i, at den nye nationalsindede EP-gruppe tildeles flest mandater som muligt. Her er Dansk Folkeparti det eneste parti i kongeriget, der vil repræsentere nationalstaternes stemme, i samarbejde med Salvini, Le Pen og andet godtfolk. Slutteligt skal vi huske, at en dansk udmeldelse af EU kommer fra Folketinget og ikke fra Europa-Parlamentet. Indtil den dag måtte komme, handler det om at forhindre EU-monstret i at vokse sig større. Skal vi have en chance for det, kræver det en samlet, nationalsindet og skeptisk stemme. Den stemme får man hverken, hvis man stemmer på venstrefløjen, på de eurofile, eller bliver hjemme på sofaen.

Anbefal0 anbefalingerUdgivet i EU

Related posts

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.