Generation Identitær er en del af den gruppe, de kæmper imod

Uddeling af fiktive flybilletter, som en hentydning til tilbagesendelse af syriske flygtninge, bannerdrop-aktioner mod bandekrig på Nørrebro, protester mod opførelse af moskéer og nedtagning af antifascistiske klistermærker. Alt sammen noget Generation Identitær har dokumenteret og spredt på forskellige sociale medier.

Præcis som i 1968, samles ungdommen i dag i et oprør, der grundlæggende handler om den fremtid, vi skal leve i. Et opgør der også handler om definitionen danskheden, samfundets rummelighed og tolerance. Dette er også et opgør Generation Identitær hver dag deltager i, for at formidle deres version, på det ideelle samfund. Bevægelsen Generation Identitær opstod for få år siden, som en fransk ungdomsbevægelse inspireret af en række tænkere fra landets Nouvelle Droite – det nye højre. Mærkesagerne er modstand mod »den store udskiftning«, hvor muslimer angiveligt erstatter de europæiske befolkninger, »remigration« af flygtninge, der mere eller mindre frivilligt skal udsendes af Europa samt betoning af de europæiske landes »etnokulturelle identitet«.

Overstående mærkesager er i denne tid ikke enestående. Med Generations forholdsvise nye fremkomst, Rasmus Paludans fremkomst og en generel tendens til en yderligere udvikling af det nye højre, er man i Danmark og mange andre steder i verden, opmærksom på denne udvikling.

Generation Identitær hævder, at lukkede grænser er en nødvendighed, for en bevarelse af et åbent og trygt samfund. Men det er en paradoksal forestilling, at man ved lukkethed fremmer åbenhedens forudsætning. Lukkede grænser vil under alle omstændigheder påvirke menneskelighedens syn på den virkelighed der er i landet, men også den virkelighed der er uden for den lukkede grænse.

Den store drøm for Generation Identitær, er et Fort Europa. Et Europa, hvor der ikke er grænser for, hvor meget grænserne kan lukkes.

Derved ville et centralt spørgsmål være, hvor meget ”vi” kan lukke os inde, i vores egen lille verden, mens vi holder ”dem” ude, for at bevare åbenheden. Hvor stort skal et konkret Fort Europa være, uden dette viger ved en generel sund økonomi, vores ånd og vores fælleskab?

Værdier som tolerance, ligeværd, solidaritet og retfærdighed, er afgørende for vores fremtidige og indbyrdes relationer. Der er af samme årsag en tydelig grænse for, hvor meget man kan gå på kompromis med disse værdier, uden at skade dem.

Denne grænse overskrides, når Generation Identitær modarbejder fundamentale rettigheder. Det er ikke muligt at opretholde den frie bevægelighed, ved at bygge fort. Det er ligeledes ikke muligt at bevare universelle menneskerettigheder, ved at gøre dem partikulære. Med dette udgangspunkt, modarbejdes konkrete vestlige værdier og principper. Med denne holdning modarbejdes vores internationale forpligtelser og vores fælles forpligtelse til grundloven.

Nyere verdenshistories største begivenheder, såsom Den Franske Revolution, slavefrigørelse, verdenskrigenes afslutning, Berlinmurens fald og apartheidstyrets sammenbrud, er eksempler på, hvordan totalitære og lukkede regimer ikke har bidraget med positive resultater til menneskeligheden. Derimod bevidner disse tragiske hændelser, hvordan frihed og frigørelse hos det enkelte individ, har været afgørende for egen fortolkning af verden og nye muligheders skabelse.

Anbefal0 anbefalingerUdgivet i Ukategoriseret

Related posts

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.