Om os

Debatt.dk er et fællesskab, hvor omdrejningspunktet er dine og andres meninger og den debat, der skabes, når meninger mødes. Her kan du læse, kommentere eller skrive dine egne meninger i form af debatindlæg. Faktisk behøver du ikke engang at sætte gang i skriveriet på ny for at kunne deltage i debatten på Debatt.dk. Du kan også dele gamle indlæg, der måske endda har været bragt andetsteds før. Og her på Debatt.dk er der ikke kun gjort plads til de klassiske debatindlæg. Her er plads til at eksperimentere. Alt på skrift, der lægger op til debat, er velkomment. Her er ingen adgangskrav og ingen forhindringer. På Debatt.dk er du aldrig mere end et par klik fra at få din mening hørt og delt med andre.

Debatt.dk er stiftet med en helt klar vision for øje. Debatt.dk skal sætte debatten i Danmark fri, gøre den mere demokratisk og tage debatten op på et højere niveau. Et niveau, hvor flere har mulighed for at være med. Hvor flere får en stemme i debatten. Hvor debat er sjovere og mere populært, end det er tilfældet nu. For vejen til et sundt og velfungerende samfund går gennem en livlig debat, hvor intet er helligt. Hvor alt diskuteres, og alle har muligheden for at blive hørt. Sådan bliver vi alle sammen klogere, og sådan rykker samfundet sig fremad.

For at tage debatten i Danmark op på et nyt niveau er der brug for noget nyskabende i debatlandskabet. Et sted, hvor adgangskrav er ikke-eksisterende. Hvor meninger og debat bliver samlet et sted, der tillader mere eksperimenteren og mere frihed. Et sted, hvor debatten bliver gjort til et fællesskab. Det er det, Debatt.dk skal skabe. Et fællesskab, der kan bidrage til at udvikle debatten, meningerne og samfundet til det bedre.

Lars Wøldike Hellmund

Ansvarshavende chefredaktør

Mads Rundstrøm

Skribentansvarlig redaktør