Tag: burkaforbud

Indlæser...

Vi nærmer os nu med hastige skridt den dato, hvor det enormt omtalte tildækningsforbud, populært kaldet burkaforbud, indtræder. Dette forbud får også konsekvenser for København – faktisk især for os her i København. Det er netop her i København, at vi hidtil har været så gode til at rumme forskelligheden både blandt unge og gamle.…

Indlæser...

Dødsstraf er kontroversielt. I andre lande rundt omkring i verden er der dog alligevel så meget konsensus omkring straffen, at den er en reel mulighed indenfor strafferammen. I en tid med stadigt mere terror og andre forfærdeligheder er nogle begyndt at argumentere for, at vi også bør have dødsstraf i Danmark. På den anden side…

Indlæser...

Sidste omgang af Debatt.dk-barometeret stod på SU og spørgsmålet om, hvorvidt der skal skæres ned på netop den. Denne gang står den på noget endnu mere kontroversielt og debatskabende: nemlig burkaforbuddet. Dette forbud har både stærke fortalere og modstandere, og splitter virkelig folk i debatten. Men hvad mener du? Afgiv din stemme herunder i denne…